Gharghur_vsb

Excelsior

Il-festi tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ġimgħa 7 t'April

Fil-05.00pm Quddiesa u wara tibda ħierġa l-vara tad-duluri.  Mad-dħul tal-purċissjoni jkun hemm quddiesa oħra.

 

Il-Ħadd 9 t'April